IoT, Industrial Internet

Anturitekniikoiden kehittyminen yhdistettynä digitalisoitumiseen on muuttamassa ihmisten tapaa käyttää laitteita, saada tietoa itsestään sekä ympäristöstään. Digitalisoituminan avaa uusia mahdollisuuksia niin kuluttajille suunnatuissa kuin teollisissa teknologia-avusteisissa palveluissa.

Nämä tekniikat ovat lisäksi kaikkien saatavilla ja se on synnyttänyt Makers-liikkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus päästä käsiksi teknologioihin ja tuottaa laitteita ja teknologia avusteisia palveluita autotallissa. Vain vähän aikaa sitten tämä oli isojen yritysten ulottuvilla. Nyt kehitystä tapahtuu yhteisöllisesti tuhansien innokkaiden harrastelijoiden toimesta.

Teknologioiden edullisuus ja valmiiden ratkaisuiden tarjonta mahdollistaa oikein käytettynä yrityksille mahdollisuuden testata ideoitaan edullisesti. Kevyeiden ja ketterien menetelmien myötä myös asiakas saadaan nopeasti osallistettua tuotekehitysprosessiin.

Teollisuuden tuotantokoneisiin ja prosesseihin yhditettynä tästä on alettu käyttää nimitystä teollinen Internet tai Industry 4.0.

Teollisuuden digitalisoituminen näkyy antureiden lisääntymisenä, kenttäväylien yleistymisenä, laitteet muuttuvat ”älykkäiksi” kun ne varustetaan prosessorilla, tiedon tallentaminen ei ole enää ongelma vaan kaikki tieto saadaan tallennettua kantoihin. Kaikki tämä tuottaa yhä lisääntymässä määrin informaatiota, joka oikein käytettynä ja esitettynä parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Jupitek tarjoaa koulutusta, tuotekehitysideointia, POC-projekteja sekä vaatimusmäärittelyjä valmiille konsepteille kevyillä ja ketterillä menetelmillä.

IoT-käytännössä koulutukset

Internet of Things (IoT) tarkoittaa esineiden, asioiden ja palveluiden digitalisoitumista. Kaikkialle ilmestyy laitteita ja palveluita, jotka helpottavat elämäämme. IoT aiheuttaa valtavan teknologisen murroksen teollisuudessa, liike-elämässä, kaikkialla. Tuntuuko tämä vaikeaselkoiselta, ehkä liioitellulta? IoT-teknologian soveltaminen on helppoa, mutta tietoa on tarjolla paljon, ja perusasioiden löytäminen tietotulvasta voi olla vaikeaa.

Yrityksissä mietitään kuumeisesti, miten IoT voisi tukea nykyistä liiketoimintaa ja tuottaa täysin uusia palveluita. IoT-teknologioista saadaan paras hyöty silloin, kun hyödynnetään ketteriä kehitysmenetelmiä sovellusten ja palveluiden tuottamisessa.Myös tavallisen ihmisen näkökulmasta IoT on hyödyllinen asia. Muutaman viime vuoden aikana kaikkien ulottuville on tullut halpaa ja helposti räätälöitävää teknologiaa, joka aiemmin oli vain ammattilaisten ja asiantuntijoiden ulottuvilla.

Kahden päivän tehokurssillamme pääset helposti alkuun; opit perusteet, opit kehittämään sovelluksia avoimen lähdekoodin työkaluilla ja näet laajemman kuvan siitä, miten voisit hyödyntää IoT-teknologiaa omassa työssäsi tai jopa uudessa liiketoiminnassasi.

Juuri missään ei opeteta sitä, miten sovellusten tuottamaa mittausdataa voidaan jalostaa lisäarvon saamiseksi. Me käsittelemme tätäkin aihetta, eli opetamme kurssillamme, miten voit analysoida ja jalostaa IoT-dataa saadaksesi arvoa ja hyötyä.

Kenelle kurssi on tarkoitettu

 • Kuka tahansa IoT:stä kiinnostunut; kahden päivän tehokurssilla pääset hyvään alkuun, näet uusia mahdollisuuksia ja voit kehittyä IoT-asiantuntijaksi täysin omatoimisesti.
 • Sellaiset henkilöt, joilla on työtehtävissään mahdollisuus hyödyntää IoT-teknologiaa; luo itsellesi uusia kehitysmahdollisuuksia IoT-teknologian asiantuntijana.
 • Ketteristä tuote- ja palvelukehitysmenetelmistä kiinnostuneet ammattilaiset.
 • Uusista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneet; liiketoimintaideoidesi toteuttaminen voi olla yllättävän helppoa, tämän kurssin jälkeen pystyt itse toteuttamaan prototyypin IoT-sovelluksesta ja sitä tukevasta palvelusta.

Kurssi tarjoaa sovelluskeskeisen lähestymistavan IoT:n perusteisiin. Kurssin jälkeen osallistujat tuntevat IoT-teknologiaan ja -ympäristöihin liittyvät perusasiat, kykenevät toteuttamaan ja kehittämään itse erilaisia sovelluksia sekä jalostamaan sovellusten tuottamaa dataa hyödyntämistä varten.

Luennoitsijat

 • Jukka Pirinen, Jupitek Oy, Teollisuuden automaation ja IT:n asiantuntija ja kouluttaja
 • Erkki Räsänen, tuotekehityksen, data-analyysin ja laskennallisten menetelmien asiantuntija

Osallistujien mielipiteitä edellisen kurssimme annista:
” Hyvä tietoisku IoT:n perusteista ja käytännön toteutuksista”
”Nopea tuotekehitysideoiden testaaminen edullisilla alustoilla”
”Käytännönläheinen ohjaus! Hyvä!”

Kurssit järjestetään yhteistyössä Ratekoulutus Oy:n kanssa, www.ratekoulutus.fi.

 

IoT:t pajat

IoT-pajoissa lähdetään selvittämään yrityksen tarpeita käyttäen ketteriä menetelmiä. Jokaisen päivän päätteeksi syntyy jotain konkreettista, mitä voi asiakkaiden kanssa koestaa ja testata. Pajaan voidaan kulloinkin kutsua alan parhaita asiantuntijoita ratkomaan Teidän ongelmianne.

 • Sensoritekniikat, mitä voidaan mitata, miten mitata, millä mitata, miten mittausta täytyy käsitellä
 • Laitteistoratkaisut
 • IoT- arkkitehtuurit
 • IoT-alusteojen vertailu ja kehittäminen
 • Palvelukonseptien testaus, ideasta käsinkosketeltavaksi valmiiksi prototyypiksi ja konseptiksi
 • IoT ratkaisujen etsintä ja haarukointi

 

Teollinen Internet

Jupitek:lla ja sen kumppaneilla on kokemusta erilaisista mittausmenetelmistä, teollisuuden kenttäväylistä, älykkäistä kenttälaitteista, tiedonsiirrosta (OPC UA), historiakannoista, raportoinnista ja data analyyseistä.

Nämä ovat ne komponentit millä teollinen digitalisoituminen tehdään.