Automaatiokokemus

  • Automaatiojärjestelmien hankinnan ja päivitysten esiselvitykset
  • Automaation nykytilan kartoitukset
  • Automaation järjestelmä- ja sovellussuunnittelu
  • Valvomo ja SCADA –suunnittelu
  • OPC, automaation tiedonsiirto ja kenttäväylät

Automaatiokokemus

Automaatiojärjestelmät
– Metso DNA, ABB System 800xA
PLC ja SCADA
– Siemens S7/S5/TIA, Logo!, WinCC, Proficy iFIX, Wonderware Intouch
Tuotannonraportointi- ja informaatiojärjestelmät sekä historiatietokannat
– Osisoft PI ( PI Server, AF Server, ProcessBook),Proficy Historian, DNA Historian
Automaation tiedonsiirto
– OPC DA/HDA/UA, sarjaväylät, Modbus, kenttäväylät (Profibus DP/PA,AS-i), Ethernet TCP/IP
IT
– Windows XP/7/2008R2, Vmware ESXi, LAN