Koulutuspalvelut

Tarve koulutuspalveluille

 • Koulutuksen on todetuttu lisäävän yrityksen tuottavuutta, koulukseen investoidut rahat tuottavat itsensä moninkertaisena takaisin
 • Tietotekniikan lisääntyminen on lisännyt koulutuksen tarvetta
 • Tietoa häviää eläkkeelle siirtyvien myötä, oikeanlaisella koulutussuunnitelulla voidaan arvokasta tietoa siirtää yrityksen sisällä

Nykyiset ongelmat

 • Koulutuksen suunnittelu ei kuulu kenellekkään
 • Koulutus on hajanaista ja yhteinäinen, pitkän aikavälin, kehittäminen jää arkipäivän ongemien jalkoihin
 • Uusien järjestelmien käyttökoulutus on osa kokonaistoimitusta ja siitä on helppo tinkiä
 • Koulutus liialti tietojärjestelmien ominaisuuksien ja erikoispiirteiden opettelua –  Itse asian oppinen jää sivuseikaksi
 • Tietojärjestelmien käyttöönotossa otetaan liian suuria kokonaisuuksia kerrallaan

Jupitek:n tarjoamat palvelut

 • Koulutuksen organisointi ja järjestäminen
 • Koulutustarvekartoitukset
 • Koulutuksen sisällön suunnittelu
 • Osaamisen varmentaminen
 • Yhdistää tekninen ja toiminnallinen osaaminen

 

Yhteistyökumppanit

 • Järjestelmätoimittajat
 • Ohjelmistotoimittajat
 • Koulutusten järjestäjät