Palvelut

Automaatio

  • Automaation nykytilan kartoitukset
  • Automaatiojärjestelmien kehittäminen
  • Automaation järjestelmä- sekä sovellussuunnittelu
  • Järjestelmäintegraatiot
  • Valvomojärjestelmät

Tuotannon raportointijärjestelmät ja tuotantotehokkuuden mittaus

  • Tuotannon tiedonkeruun ja historiatietokantojen suunnittelu ja toteutus
  • Tuotannon raportoinnin suunnittelu ja toteutus
  • Tuotantolinjojen toiminnan ja tehokkuuden mittaaminen

Automaation- ja tehtaan IT-järjestelmät

  • Tuotannon IT- ja automaatiojärjestelmien kartoitukset
  • Tuotannon IT- ja automaatiojärjestelmien kehitysprojektit